Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy

Úřad pro civilní letectví  vydává a zasílá dotčeným obcím „veřejnou vyhlášku – opatření obecné povahy“ kterou se stanovují ochranná pásma letiště Strakonice. tato ochranná pásma se zřizují také v katastrálním území obce Droužetice.

Mapa ochranného pásma

Úřad pro civilní letectví – ochranná pásma – veřejná vyhláška