Knihovna

Obecní knihovna Droužetice sídlí v jižní části budovy Obecního úřadu Droužetice č. p. 13.

Půjčovní doba:

pondělí od 17:00 do 18:00 hodin, popř. po dohodě s paní knihovnicí

Kontakt: ou@drouzetice.cz
Knihovnice: paní Věra Čistotová, tel. 724166672

Podmínky půjčování jsou uvedeny v Knihovním řádu.
Knihovna poskytuje přístup k internetu.

Knihovní fond obsahuje cca 300 svazků. Knihovna nabízí k půjčení nové knihy z výměnného fondu
Šmidingerovy knihovny Strakonice.