Úvod

Vítáme Vás na stránkách jihočeské obce Droužetice!

 

Obec Droužetice se nachází dva kilometry severně od města Strakonice, název obce vznikl z osobního jména Drůžata, který je odvozen od osobního zájmena Bezdruh stejně jako u podobných názvů obcích jako jsou: Droužkovice, Družec, Bezdružice, Druhanov.

Krajina v okolí Droužetic byla osídlena od nejstarších dob, první archeologický nález pochází z doby halštatské, svědčí o tom tři mohyly západně ode vsi, v nichž byly nalezeny střepy z těžkých nádob.

 

AKTUÁLNĚ:

Aktuální informace o COVID-19 v ČR
www.koronavirus.mzcr.cz

Nová informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212

V případě vážných zdravotních problémů či ohrožení života volejte linky 155 a 112