POV 2022 – obecní traktor

Obec Droužetice obdržela v rámci „Programu obnovy venkova“ pro rok 2022 investiční dotaci na pořízení traktoru. tato dotace významně přispěla k možnosti nakoupení této techniky, která do této doby v obci chyběla.

Tímto děkujeme za poskytnutí dotace Jihočeskému Kraji.

Obec Droužetice