Návrh Závěrečného účtu za rok 2021

Na základě provedené přezkoumání KúJčKraje byl sestaven Návrh závěrečného účtu obce Droužetice za rok 2021

Návrh ZÚ 2021 FIN_2021 Inventarizační zpráva 2021 Příloha_2021 ROZVAHA_2021 VÝSLEDOVKA_2021 Zpráva z přezkoumání hospodaření za rok 2021 Hodnotící zpráva obce za rok 2021