Seznam nem.věcí s neidentifikovaným vlastníkem

V příloze seznam nemovitých věcí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem.

kontakt:

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

odloučené pracoviště Strakonice – Velké Náměstí 216, 386 01 Strakonice

383 377 241 – paní Musilová Jana

Pozemky 2019